Cello-Flake #1 cellophane flakes Click on photo to enlarge this photo.